General

Notificare:

“Având în vedere prevederile Procedurii privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 179/2015, cu modificările și completările ulterioare (denumită în cele ce urmează Procedura), prin prezenta vă aducem la cunoștință următoarele:

  1. Clientul final are obligaţia să efectueze verificările şi reviziile tehnice atât ale instalaţiei individuale de utilizare, cât şi ale instalaţiei comune de utilizare. [1]) (art. 6 alin. (1) din Procedură)
  2. În situaţia în care clienţii finali sunt constituiţi într-o asociaţie de proprietari, aceasta poate realiza verificarea sau revizia tehnică a instalaţiei comune de utilizare. (art. 7 alin. (6) din Procedură)
  3. În situaţia în care instalaţia de utilizare a gazelor naturale deserveşte mai mulţi clienţi finali, verificarea/revizia tehnică se realizează atât pentru instalaţia individuală de utilizare, cât şi pentru instalaţia comună de utilizare. Verificarea/Revizia tehnică a instalaţiei comune de utilizare a gazelor naturale se poate realiza împreună cu ceilalţi clienţi finali deserviţi. (Anexa nr. 1 la Procedură)”

Ofertă VictoServ – Verificarea/Revizia instalației comune inclusă în verificarea/revizia instalației individuale

Conform prevederilor Procedurii privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, realizăm această verificare esențială, iar prețul include această operațiune pentru instalația comună care deservește instalația individuală de utilizare de la locul de consum.

De ce este importantă verificarea instalației comune?

În conformitate cu reglementările ANRE, atât instalația individuală de utilizare, cât și instalația comună de utilizare trebuie supuse unor verificări și revizii tehnice periodice pentru a se asigura că funcționează în condiții optime de siguranță și eficiență.

Instalația comună de utilizare este cea care deservește mai mulți clienți finali și este esențială pentru funcționarea adecvată a întregului sistem de alimentare cu gaz.

La VictoServ beneficiați de o verificare/revizie completă a instalației comune, asigurându-ne că aceasta respectă normele de siguranță și este în stare bună de funcționare.

Echipa noastră de specialiști autorizați va realiza toate verificările necesare și va completa Fișa de evidență a lucrărilor periodice de verificare/revizie tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale conform cerințelor legale.

Pentru a beneficia de oferta noastră specială, vă rugăm să ne contactați pentru a stabili o programare. Echipa noastră vă va oferi toate informațiile necesare și vă va ghida de-a lungul întregului proces.

[1] Sursa: Procedura privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 179/2015

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *