Termenii și conditiile de utilizare a sistemului de aplicatii si site-ului victoserv.ro. Vă rugăm să cititi acești termeni cu atentie înainte de a utiliza serviciile noastre.

Acceptarea Termenilor de Utilizare

Accesarea acestui site sau utilizarea Serviciilor oferite de aplicatia VictoServ implică acceptarea neconditionată a termenilor și conditiilor enumerate mai jos („Termenii”).

Termeni utilizare – site-ul victoserv.ro

ACCEPTAREA CONDIŢIILOR
Site-ul web victoserv.ro este proprietatea firmei VICTO SERV SRL, cu sediul in Sat Udupu, Comuna Tătărăştii de Sus, Sat UDUPU, Județ Teleorman, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J34/282/1997, CUI RO9636665.
Accesul si utilizarea site-ului victoserv.ro (denumit in continuare „site” sau victoserv.ro) presupune acceptarea implicita si in totalitate a termenilor si conditiilor expuse mai jos.
In cazul in care nu sunt de acord cu termenii si conditiile impuse, vizitatoriii, denumiti in continuare si utilizatorii trebuie sa inceteze accesarea acestui serviciu.
Termenii si conditiile pot fi modificate in orice moment fara notificarea prealabila a persoanelor care il utilizeaza.
Utilizatorii au acces permanent la sectiunea de termenii si conditiile, si le pot consulta in orice moment.
Site-ul victoserv.ro utilizeaza cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare, adaptata nevoilor si interesului fiecaruia..

DESCRIEREA SERVICIILOR
Prin intermediul sectiunilor sale, site-ul victoserv.ro ofera utilizatorilor informatii cu privire la serviciile si activitatea companiei.
Proprietarul site-ului nu isi asuma responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei de comunicare dintre utilizator si acesta.

INFORMATIILE OFERITE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI
Informatiile pot fi actualizate si modificate sau schimbate, partial sau integral fara o informare prealabila a utilizatorilor. Deasemenea, acest site poate fi suspendat sau desfiintat fara o notificare prealabila.

DREPTURI DE AUTOR, MARCA SI PROPRIETATE INTELECTUALA
Intregul continut al acestui site (date, imagini, texte, simboluri, sigle, elemente de grafica web, scripturi, programe, baze de date si alte informatii) si drepturile de proprietate intelectuala din acest site apartin sau sunt licentiate societatii VICTO SERV SRL.
Orice utilizare partiala sau integrala (a datelor, textelor, imaginilor, etc), va necesita acordul prealabil in scris din partea proprietarul site-ui.
Imagini de la terti
Acest site contine imagini, care se afla in proprietatea unor terti. Folosirea acestora in scop comercial, fara acceptul proprietarului de drept, este interzisa in mod expres.

LIMITAREA RASPUNDERII
Firma VICTO SERV SRL nu va fi raspunzatoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile rezultand din:

 • utilizarea sau imposibilitatea utilizarii informatiilor site-ului;
 • declaratii sau actiuni ale oricarei terte parti asupra serviciilor site-ului;
 • orice alta problema legata de serviciile site-ului.

Acest site este oferit in aceasta forma fara alte garantii. Proprietarul situ-ui nu este si nu poate fi facut responsabil pentru nepotriviri, indisponibilitati sau alte defecte ale acestui site sau ale continutului sau.

ABSOLVIREA DE RASPUNDERE
Acceptand sa utilizati acest site, declarati in mod expres si implicit ca intelegeti ca sunteti de acord cu urmatoarele:
– utilizarea site-ului se face pe propria raspundere; proprietarul situ-lui se absolva in mod expres de toate raspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la, garantiile indirecte de vanzare sau conformitate cu specificatiile pentru un anume scop.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, VICTO SERV SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi.

Scopul colectarii datelor este:
– informarea clientilor privind solicitarile, serviciile oferite, facturare, rezolvarea problemelor de orice natura referitoare la o comanda sau serviciile achizitionate
– de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media
– administrative si de monitorizare a comenizlor si comportamentul clientului

Prin completarea datelor in formularul de contact, utilizatorul declara si accepta neconditionat ca datele sale personale sa fie incluse in baza de date a VICTO SERV SRL si isi da acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate in scopul precizat mai sus

Prin citirea prezentelor termene de utilizare ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de va adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Totodata, aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor dvs. personale si de a solicita stergerea totala sau partiala a acestora. Pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, expediate pe adresa VICTO SERV SRL, Sat Udupu, Comuna Tătărăştii de Sus, Sat UDUPU, Județ Teleorman, va puteti exercita, in mod gratuit, urmatoarele drepturi:
– o data pe an, sa vi se confirme faptul ca datele personale sunt sau nu prelucrate;
– sa interviti asupra datelor transmise;
– sa va opuneti prelucrarii datelor pentru motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara
– sa solicitati stergerea datelor, cu exceptia situatiilor prevazute de lege.

De asemenea, VICTO SERV SRL poate furniza datele cu caracter personal ale utilizatorului altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora , prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plata/bancare sau alte servicii, asigurători.

Informatiile Cumparatorului cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchetul General, Politie, instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.

FORTA MAJORA

Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare la termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

Daca in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu inceteaza fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a Contractului fara ca vreuna dintre ele sa poata pretinde celeilalte alte daune-interese.

LEGEA APLICABILA – JURISDICTIA

Prezentul Contract este supus legii romane. Eventualele litigii aparute se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Termeni utilizare aplicatie Android „VictoServ”

 1. Definitii

În acest document, cuvintele folosite cu majusculă vor avea următoarele semnificatii:
a) Aplicatia VictoServ: aplicatia software dezvoltată de către Furnizor, prin care Utilizatorii isi pot organiza activitatea, accesibilă pentru a fi descărcată de către Utilizatori prin intermediul Google Play;
b) Compania: VICTO SERV SRL, persoană juridică română, este detinătorul tuturor drepturilor asupra site-ului web victoserv.ro și a Aplicatiei VictoServ.
c) Furnizor înseamnă persoană juridică care a dezvoltat Aplicatia VictoServ.
d) Cont – conturile Utilizatorilor și informatiile aflate pe alte site-uri web sau alte aplicatii apartinand Companiei, în afara Aplicatiei VictoServ.
e) Utilizator: orice angajat al Companiei care are Cont (username si parola) si care acceptă acești Termeni. Pentru evitarea oricărui dubiu, Aplicatia VictoServ nu este destinată utilizării de către alte persoane (fizice sau juridice) care nu sunt angajati ai Companiei si care nu îndeplinesc conditiile descrise în această definitie, iar Compania nu este răspunzătoare pentru folosirea Aplicatiei VictoServ de către aceste persoane.
f) Scopul: notează de catre Utilizatori în sistem a operațiunile la lucrările efectuate.

 1. Serviciile noastre

2.1. Compania oferă Utilizatorului în mod gratuit acces la Aplicatia VictoServ prin care acesta își poate gestioan activitatea de pe teren. Serviciile furnizate prin intermediul Aplicatiei VictoServ se adresează numai Utilizatorilor care acceptă acești termeni și conditii.
2.2. Pentru evitarea oricărui dubiu, Compania nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare neconformă cu Scopul a Aplicatiei VictoServ sau a site-ului web victoserv.ro, de către alte persoane decât Utilizatorii.
2.3. Prin intermediul Aplicatiei VictoServ, Compania oferă acces Utilizatorilor la mai multe sectiuni. Pentru ca un Utilizator să poată accesa, în cele mai bune conditii, facilitatile aplicatiei, acesta trebuie să urmeze un anumit set de pași:
a) descărcarea Aplicatiei din oogle Play, pe un telefon compatibil cu versiunea de Aplicatie curentă;
b) conectarea la Aplicatie utilizan datele Contului sau
c) păstrarea datelor de conectare aferente Contului de utilizator în sigurantă;
d) notificarea Companiei, asupra oricăror functionări necorespunzătoare sau breșe de securitate, actuale, potentiale sau presupuse ale Aplicatiei.

 1. Functionarea Aplicatiei VictoServ

Facilitătile Aplicatiei VictoServ sunt disponibile doar celor care au Cont creat în sistemul informatic al firmei VICTO SERV SRL.

 1. Confidentialitatea datelor

Aplicatia ” VictoServ ” nu colectează nici un fel de informatii despre utilizatorii care au instalat această aplicatie și nu sunt logati. Însă după ce utilizatorul este logat în aplicatie sunt sectiuni care utilizează pozitionarea prin GPS a utilizatorului.

Securitatea Contului unui Utilizator depinde și de mentinerea confidentialitătii datelor de logare în platformă de către Utilizator.

 1. Securitatea informatiilor

Datele transferate între aplicatie și sistemul informatic central sunt trimise prin protocoale securizate (HTTPS).

 1. Modificarea Termenilor și conditiilor

Compania își rezervă dreptul de a actualiza și a modifica Termenii, fără o notificare prealabilă. Dacă nu sunteti de acord cu acești termeni, vă rugăm să nu accesati sau să nu utilizati Aplicatia VictoServ.

 1. Limitare de răspundere

7.1. Compania nu își asumă răspunderea, în nicio situatie, pentru nicio daună pricinuită direct sau indirect ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării serviciilor oferite de Aplicatia VictoServ.

7.2. Compania nu va răspunde pentru niciun prejudiciu sau pagubă care pot interveni ca urmare a functionării necorespunzătoare a Aplicatiei VictoServ.

 1. Legea aplicabilă

Prin vizitarea site-ului web victoserv.ro și prin utilizarea Aplicatiei VictoServ, Utilizatorul este de acord ca orice dispută să fie guvernată în conformitate cu legile României, de către instantele de drept comun competente de la sediul Companiei.

 1. Drepturi

Întregul continut al Aplicatiei VictoServ (imagini, texte, mărci comerciale, logo-uri, elemente de grafică web, scripturi, aplicatii și baze de date) este proprietatea exclusivă a Companiei și este apărat de legislatia relevantă pentru fiecare tip de continut.

Este strict interzisa copierea, reproducerea sau vanzarea partiala sau integrala a conceptului sau a continutului aplicatiei.

Termeni de utilizare