General Tehnic

Punerea în funcțiune a centralei termice – PIF

Punerea în funcțiune a centralei termice (PIF) este o serie de verificări și ajustări, care sunt aplicate în conformitate cu reglementările tehnice ISCIR PT A1 2010 și sunt efectuate la sfârșitul instalării. Punerea în funcțiune a centralei este cea mai importantă operațiune pentru centrala termică, deoarece depinde de funcționarea acesteia în condiții și parametri normali într-un mod sigur, beneficiind și de garanția produsului.

Ce este punerea în funcțiune a centralei termice sau PIF?

La punerea în funcțiune a centralei se vor efectua o serie de verificări:

 • dacă centrala este conectată corect la sistemul de încălzire, apă rece, apă caldă, gaz, electricitate și coș de fum
 • reglarea presiunii gazului (minim, maxim) sa fie efectuata de o firma autorizata de ISCIR

Funcția acestei operațiuni este de a verifica dacă centrala termică îndeplinește cerințele de funcționare în siguranță ale legilor și reglementărilor tehnice actuale și de a o ajusta în funcție de cerințele spațiului său de serviciu.

Documente necesare pentru punerea în funcțiune a centralei termice (PIF):

 • factura de achiziție a centralei termice
 • certificat de garanție
 • proiectul instalației de gaze naturale, inclusiv schița izometrică și amenajarea instalației
 • declarație de conformitate pentru instalarea centralelor termice

Pași necesari pentru punerea în funcțiune a centralelor termice:

 • verificați echipamentul care urmează să fie pus în funcțiune și compatibilitatea acestuia cu tipul de gaz utilizat
 • urmați instrucțiunile producătorului pentru a verifica instalarea corectă a echipamentului
 • verificați racordarea corectă a echipamentului la rețeaua de gaz, rețeaua de alimentare, rețeaua de alimentare cu apă și emisia de gaze arse
 • furnizați de gaze, apă și electricitate pentru echipamente
 • verificați etanșeitatea circuitului de combustibil gaz și apă
 • verificăți funcționarea sistemului de reglare și protecție
 • reglați parametrii de intrare în dispozitiv
 • porniți dispozitivul și efectuați ajustările necesare pentru o funcționare optimă a acestuia
 • reverificați reglarea termică și funcțiile de protecție
 • măsurați parametrii de funcționare, care sunt trecuți în raportul de verificare
 • instruiți utilizatorul final, acestuia i se va explica modul de operare și întreținere a echipamentului
 • completați caietul dispozitivului

Punere în funcțiune (PIF) centrală termică – dispoziții legale

Conform legii ISCIR, centralele termice trebuie să aibă permisiunea de funcționare (autorizare) înainte de a putea fi utilizate. Persoana fizica sau juridica care deține/utilizează centrala termică are obligația si răspunderea de a solicita si obtine avizul de funcționare/acces pentru centrala termica in conformitate cu reglementarile tehnice.

Atenție!

Nerespectarea de către proprietarul centralei termice a celor mai sus-menționate constituie abatere și se aplică amendă de la 15.000 la 25.000 lei.

 1. Nu confunda instalarea cu punerea în funcțiune
 2. Funcționarea centralei termice necesită autorizare (evidență ISCIR). De obicei acest lucru este realizat de compania care efectuează punerea în funcțiune (PIF) și este taxat.